90minutes
90minutes
är ett modulbaserat utbildningskoncept.
Kontakta oss för vidare samtal!
Kontakta oss! ----------- Detta är vi:
SMYGE KONSULT

Lars Mikkelä
lars@smyge.se
+46 70 620 0150
www.smyge.se
Vipvägen 12
231 78 SMYGEHAMN
GLOBAL FÖRETAGSUTVECKLING

Anders Gerward
anders@globalfu.se
+46 70 526 19 61
www.globalfu.se
Sveagatan 53A
216 14 LIMHAMN